Igehirdetések

Címsorrend változtatás Előadó Album Ige Dátum Letölt
" Növeld a hitünket!" Varga Boldizsár Istentisztelet Lukács 17:5-6. 2018.11.25.délelőtt
"Ezért az óráért jöttem" Plank József Istentisztelet János 12:20-33. 2015.03.29. délután
"Gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát" Varga Boldizsár Istentisztelet 2Timóteus 1:6-10. 2018.12.23.délelőtt
"Gyermek születik nékünk" Plank József Istentisztelet Ézsaiás 9:1-6. 2014.12.14. délután
"Jelentsd meg Uram az én végemet" Plank József Istentisztelet Zsoltárok 39. 2010.09.12. du.
"Te vagy a mi Atyánk" Plank József Istentisztelet Ézsaiás 63:7-19. 2016.05.29.délután
"Ti adjatok nekik enni!" Plank József Istentisztelet Márk 6:30-44. 2017.01.29.délelőtt
...mert nem magunkért vagyunk Mádai Tamás Aliansz Imahét Nehémiás 2:17-18. 2011.01.05. szerda
...mert szükségünk van egymásra Plank József Aliansz Imahét Nehémiás 3:1-3; 33-38. 2011.01.06. cs
...nem marad következmények nélkül. Ambrus Ferenc Aliansz Imahét ApCsel 4:24,29-31. 2011.01.04. kedd
24 órás Istent dicsőitő élet minden nap Sápi Máté Istentisztelet Ap.csel. 16:25-35. 2015.02.15.délelőtt
A "bizonyságtétel-lánc" Plank József Istentisztelet János 17:20-26. 2012.01.22. délelőtt.
A bálványimádás tiltása Plank József Istentisztelet 2Mózes 20:1-6. 2017.07.02.délután
A békéltetés szolgálata Faragó Csaba Istentisztelet 2Korinthus 5:18-19. 2017.01.21.szombat
A bölcsesség útja Plank József Istentisztelet Példabeszédek 8:12-36. 2010.10.10. de.
A boldogság nyolcas útja Kovács Géza Istentisztelet Máté 5:1-12. 2010.01.03. de.
A bőséges hálaadás gyakorlata Steiner József Istentisztelet Kolossé 2:6-7. 2012.10.28. délután
A botránkozás legyõzése Plank József Istentisztelet 1Korinthus 8 rész. 2010.07. 2010.07.18. du.
A botránkoztatás bűne Plank József Istentisztelet Márk 9:42-48. 2013.02.24. délelőtt
A cél és a beteljesedés Plank József Istentisztelet Filippi 3:12-14;20-21. 2014.12.14. délelőtt
A család: Férfi és nõ, háború vagy béke? Prof. Dr. Veress Sándor Elõadás 2009.11.21. szo. 2009.11.21. szo.
A családjáért élő édesanya Plank József Istentisztelet Péld.31:10-15;25-31. 2016.05.01.délelőtt
A császár elé készíti Pált az Úr Kovács Géza Bibliaóra ApCsel 25.rész 2009.09.30. 2009.09.30. sz.
A csend áldása Fekete Roland Ökumenikus Istentisztelet Máté 13:3-9. 2016.01.20.szerda
A diakónia Rück Zsolt Istentisztelet Márk 10:42-45. 2016.09.25.délelőtt
A dícsőitő élet áldásai Plank József Istentisztelet Zsolt. 112 rész. 2016.06.26.délután
A fájdalmak útja Plank József Istentisztelet Márk 15:16-32. 2013.03.29. péntek
A felelős életszemlélet Plank József Istentisztelet Prédikátor 11:9-12:7. 2012.03.18. délelőtt.
A feltámadás bizonyossága Plank József Istentisztelet 1Korintus 15:12-28. 2016.03.27.délután
A feltámadott Úr békessége átformál Faragó Csaba Ökumenikus Istentisztelet János 20:19-23. 2012.01.20. péntek.
A fenséges Isten Plank József Istentisztelet 2Mózes 15:1-21. 2015.08.30. délelőtt
A filadelfiai gyülekezet Pollák András Istentisztelet Jelenések 3:7-13. 2016.11.13.délelőtt
A fiúság lelke Plank József Istentisztelet Róma 8:12-17. 2012.05.20. délelőtt.
A főkomornyik megtérése Plank József Istentisztelet Ap.Csel. 8:26-40. 2014.11.09. délelőtt
A gondoskodó Isten Plank József Istentisztelet 1Királyok17:1-16. 2014.01.12. délután
A gyermek Isten Kiss Illés Istentisztelet Lukács 2:41-52. 2014.05.25.délután
A gyilkos testvér Plank József Istentisztelet 1Mózes 4:1-16. 2011.10.23. de.
A gyorsuló idő Plank József Istentisztelet Prédikátor 11:9-10. 12:1-8. 2013.11.10. délelőtt
A győzelem öt lépése Durkó István Istentisztelet Józsué 6:1-21; 7:1. 2014.05.11.délelőtt
A gyülekezet jó rendje Plank József Istentisztelet Filippi 2:1-4. 2014.09.28. délelőtt
A gyülekezet növekedésének titkai Pollák András Istentisztelet 1Thessz. 1:2-4;2:1-12. 2017.06.18.délelőtt
A gyülekezetek Krisztus szemei előtt Plank József Istentisztelet Jelenések 1:10-20. 2018.07.22.délelőtt
A haldokló lator Viczián János Istentisztelet Lukács 23:33-46. 2015.06.07. délelőtt
A hamis próféták leleplezése Plank József Istentisztelet Máté 7:15-23. 2012.04.15. délelőtt.
A hamis tanúság és az igaz tanúság Plank József Istentisztelet 2Mózes 20:16. Máté 5:33-37. 2018.09.30.délelőtt