Skip to main content

Szkeptikusok kérdései: Nem elég egyszerűen csak jó embernek lenni ahhoz, hogy a Mennybe kerüljünk?

Posted in

Valóban nagyon sokan gondolják így manapság. Emberi szemmel nézve tűnhet valaki jó embernek. Isten előtt viszont, aki belelát az emberi szívekbe,[1] mindannyian gonoszak vagyunk. Maga Jézus azt állította, hogy „senki sem jó, egyedül csak az Isten" (Lukács 18,19). A Róma 3,10 szerint „nincsen igaz ember egy sem." Az Ézsaiás 53,6-ban pedig azt írja: „Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta." Nyilvánvaló, hogy nem mindenki annyira gonosz, mint amennyire lehetne, és egyesek rosszabbak, mint mások. A lényeg, hogy mindnyájunknak szükségünk van Isten felajánlott kegyelmére és megbocsátására, ha el akarjuk kerülni a megérdemelt ítéletet, és a mennybe akarunk jutni.

Kétezer évvel ezelőtt, Isten az irántunk való hatalmas szeretetétől vezérelve eljött a földre emberi formában, és meghalt egy kegyetlen római kereszten. Ott, a kereszten, magára vette a bűnösöknek járó büntetést és ítéletet (Ézsaiás 53,5). Három nappal később feltámadt a sírból, és most kegyelmesen felajánlja a megbocsátást és az örök életet (János 3,16) mindazoknak, akik elismerik, hogy bűnösök (1János 1,8-10), elfordulnak a bűneiktől (ApCsel. 17,30), és Jézus Krisztusba vetik hitüket, mint Urukba és Megváltójukba (Róma 10,9-10). Ha ezt megteszed, akkor üdvözülsz (ApCsel. 16,31). A Biblia azt tanítja, hogy ha az igazság megismerése után továbbra is tudatosan követsz el bűnöket, akkor az „ítéletnek valami félelmes várása következik, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket" (Zsidók 10,27). A legjobb döntés, amit hozhatsz, hogy Jézushoz fordulsz, mielőtt túl késő lenne. Megteheted ezt most is.

A megváltásról:

„...Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem... mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg."

Pál apostol; Galatákhoz írt levél 2,16b és 21b.
[1] Az 1Sámuel 16,7 ezt mondja: „Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van."

 

Forrás: Charles H. Campbell - Egyperces válaszok a szkeptikusok 40 leggyakoribb kérdésére - Golgota Kiadó - www.golgotabudapest.hu

(Ha bármilyen kérdésed van ezekkel vagy mással kapcsolatosan írj nekünk! - info@jezusazur.hu)