Történetünk

A Dunaharaszti Baptista Gyülekezet története

1922 óta élnek baptisták Dunaharasztin, de a jelenleg a Magyarországi Baptista Egyház Budapesti Egyházkerületéhez tartozó Dunaharaszti Baptista Gyülekezet megalakítására és új gyülekezeti helyiség (Attila u. 29.) megnyitására csak 1947. május 17-én került sor. A gyülekezet 1948-ban öt elöljárót választott, megalakult az énekcsoport, a pengetős-vonós zenekar, a vasárnapi iskola és az ifjúsági kör.
A gyülekezet 1950. július 29-én új imaházba költözött, a Szent László utcába. A közösség Cserhalmi Imrét választotta lelkipásztorának (1953-1962).
Az 1956. január 12-i földrengés súlyosan megrongálta az imaházépületet, melyet azonban széleskörű összefogással 4 hónap alatt sikerült helyreállítani. A helyreállított, de már korábban egyre inkább szűkösnek bizonyuló Szent László utcai imaházat eladták és helyette új, központibb fekvésű épületet vásároltak a Damjanich utca 40-ben, ahol a kápolna mellett szolgálati lakás is kialakítható volt. Az avatásra 1957. november 10-én került sor.
A lelkészi szolgálatot 1962. november 1-től 1966. február végéig Gulyás József végezte.
1965-ben a Majosházi Baptista Gyülekezet körzeti állomásként csatlakozott a dunaharaszti gyülekezethez és e kapcsolat máig fennáll.
A lelkipásztori szolgálatot 1966. november 1-től 1974-ig Kovács Imre teológiai tanár, volt egyházelnök, 1974-től 1997-ig pedig Varga Boldizsár végezte. Tovább működtek a gyülekezeti csoportok: az énekkar, a pengetős, a vonós zenekar, a bibliakör, a női kör, az ifjúsági csoport. 
A majosházai imaház kibővítésének befejezése után a gyülekezet úgy döntött, Dunaharasztin is új imaházat épít. Az épületet Harsányi Attila tervezte. A szószéket, az úrasztalát és a bemerítő medencét Pannonhalmi Zsuzsa keramikus művész készítette. Az építkezés 1981-től 1983-ig tartott, a megnyitó ünnepélyre 1983. június 4-5-én került sor.
1991-ben a baptista imaházban ökumenikus jótékonysági hangversenyt rendeztek.
1995. április 17-én a gyülekezetben felvett húsvéti istentiszteletet bemutatta a Magyar Televízió. Ugyanezen évben, december 16-án a gyülekezet felavatta a Beharka Pál által tervezett és eredetileg Solti József által épített új orgonáját, amely először 1985-ben szólalt meg. A hangszer 21 regiszteres, 4 és fél oktávos, két manuállal, pedállal és két kombinációval épült.
A gyülekezet lelkipásztora 1998. szeptemberétől 2005. augusztusáig Háló Gyula, 2006. április-2010. január között pedig Kovács Géza, mint ügyintéző volt. A lelkipásztori szolgálatot a 2010. február 27-én történt beiktatása óta Plank József látja el.


A gyülekezet a szorosan vett hitéleti tevékenységen túl széles körű közösségi, kulturális és szociális tevékenységet végez. Gyermek- és ifjúsági programokat, komolyzenei koncerteket, kulturális rendezvényeket, eladásokat, kiállításokat szervez. Gyermek- és ifjúsági csoportokat, kismamaklubot, nyugdíjasklubot, angol klubot működtet. Immár 20 éve jó kapcsolatot ápol a Dunaharaszti Önkormányzattal, együttműködik több városi oktatási intézménnyel, civil szervezetekkel, a többi helyi egyházközséggel együtt részt vesz az ökumenikus kapcsolatokban. A gyülekezet által szervezett 2009. augusztusi napközis gyerektáborról szóló beszámoló a Dunaharaszti Hírekben is megjelent. A résztvevő gyerekek száma 44 volt. További információkat a gyülekezet tevékenységéről a honlapon olvashatnak.

A 2010. augusztusában megtartott napközis gyerektábor szervezői között éppúgy megtalálhatók pedagógusok, mint lelkész, belgyógyász szakorvos, egészségügyi dolgozók, jogász, közgazdászok, szakács, idegenvezető és más képzettséggel rendelkező szakemberek. A szervezők többsége gyermekmunkások részére szervezett képzéseken is részt vett.

A gyülekezetben jelenleg életkori csoportok működnek, és továbbra is élénk ének-zenei élet folyik kórussal, ifjúsági énekcsoporttal, vonós-, pengetős és blue grass zenekarral.