Skip to main content

November 8-án, szerdán 18.00 órakor Bibliaórát tartunk - szeretettel várjuk az érdeklődőket személyesen az imaházban vagy ZOOM-on.

Textus: Az apostolok cselekedetei 16:11-15, 40. Ha ZOOM-on csatlakozna, üzenetben szívesen küldünk linket.


NOVEMBER

November 1-jén, szerdán 18.00 órakor Bibliaórát tartunk - szeretettel várjuk az érdeklődőket személyesen az imaházban vagy ZOOM-on.

Textus: Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 1:2-10. Ha ZOOM-on csatlakozna, üzenetben szívesen küldünk linket.


REFORMÁCIÓ 2023

SOLA FIDE

Róm 10:17   A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.

Róm 5:1   Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Róm 3:28   Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül.

 

SOLA GRATIA

Ef 2:8   Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.

Róm 4:16   Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen…

Zsid 4:16   Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.

 

SOLA SCRIPTURA

Jak 2:23   Így teljesedett be az Írás, amely azt mondja: "Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt", és "Isten barátjának neveztetett".

Lk 4:21   Ő pedig szólni kezdett hozzájuk: "Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára."

2Tim 3:16   A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

 

SOLUS CHRISTUS

Jn 17:3   Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

Róm 16:27   Az egyedül bölcs Istené a dicsőség, a Jézus Krisztus által örökkön-örökké. Ámen.

Júd 1:25   Az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen.

 

SOLI DEO GLORIA

Róm 16:27   Az egyedül bölcs Istené a dicsőség, a Jézus Krisztus által örökkön-örökké. Ámen.

Fil 4: 19   Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön-örökké. Ámen.

1Pét 5:10   A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

Október 25-én, szerdán 18.30-kor Bibliaórát tartunk - szeretettel várjuk az érdeklődőket személyesen az imaházban vagy ZOOM-on.

Textus: Jakab levele 5:13-16. Ha ZOOM-on csatlakozna, üzenetben szívesen küldünk linket.


Tartalom átvétel