Igehirdetések

Cím Előadó Album Ige Dátum Letölt
Újuljatok meg Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Ap.Csel. 20:28. 2019.10.27.délelőtt
Az adakozás ajándéka Nemeshegyi Zoltán Bibliaóra 2Korinthus 8:1-6. 2019.10.23.szerda
Szeretsz e Engem? Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet János 21:1-19. 2019.10.20.délután
Péter megtagadja az Úr Jézust Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Lukács 22:54-62. 2019.10.20.délelőtt
Aki visszatért és hálát adott Fóris István Istentisztelet Lukács 17:11-19. 2019.10.13.délután
Péter elhívása Fóris István Istentisztelet Lukács 5:1-11. 2019.10.13.délelőtt
Bátorítás,buzdítás Nemeshegyi Zoltán Bibliaóra 1Thesszalonika 5:12-14. 2019.10.09.szerda
Ne szeressétek a világot Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet 1János 2:15-20. 2019.09.22.délután
Bibliaóra:Jeremiás siralmai 3:16-33. Nemeshegyi Zoltán Bibliaóra Jeremiás siralmai 3:16-33. 2019.08.28.szerda
A Jézusért elveszett élet:megmentett élet Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Márk 8:31-38. 2019.08.25.délután
A megszentelődés alapja Plank József Istentisztelet 2019.08.25.délelőtt
A hit által való megigazulás Plank József Istentisztelet Róma 3:21-31. 2019.08.18.délelőtt
Bibliaóra:János 20.1-31. Plank József Bibliaóra János 20.1-31. 2019.08.14.szerda
Bibliaóra:János 18:1-40 Plank József Bibliaóra János 18:1-40 2019.07.31.szerda
Titok amibe angyalok kivántak betekinteni Varga Boldizsár Istentisztelet Titok amibe angyalok kivánta 2019.07.28.délután
Isten felfedte „titkos tervét” Varga Boldizsár Istentisztelet Efezus 3:1-1-01. 2019.07.28.délelőtt
A hívők készek minden jó cselekedetre Surányi Pál Bibliaóra Titusz 3:1-8. 2019.07.24.szerda
Szent készség az evangélium hirtdetése Plank József Istentisztelet 1Péter 3:8-18. 2019.07.21.délután
Az élő imádság diadal útjának állomásai Varga Boldizsár Bibliaóra Dániel 10:1-19. 2019.07.17.szerda
Legyél hős! Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Lukács 10:30-35. 2019.07.14.délután
A viharban született hit Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Zsolt. 27:1-14. 2019.07.14.délelőtt
Isten, a nyomorúságban segítség Plank József Istentisztelet Zsolt. 50:1-15;23. 2019.07.07.délelőtt
Bibliaóra:János 17:1-26. Plank József Bibliaóra János 17:1-26. 2019.07.03.szerda
Főpap és mártírjai Surányi József Istentisztelet Zsidók 7:20-28. 2019.06.30.délután
A Főpap és az ő papjai Plank József Istentisztelet 1Péter 2:9-10. Jelenések 1: 2019.06.30.délelőtt
Ne legyen viszály közöttünk Surányi Pál Istentisztelet 1Mózes 13:1-13. 2019.06.23.délután
Térjetek meg hozzám! Plank József Istentisztelet Zakariás 1:1-6. 2019.06.23.délelőtt
Bibliaóra:János 16:1-15. Plank József Bibliaóra János 16:1-15. 2019.06.19.szerda
Szózat az elfajzott fiakhoz Plank József Istentisztelet Ézsaiás 1:1-20 2019.06.16.délelőtt
Bibliaóra:János 15:1-27. Plank József Bibliaóra János 15:1-27. 2019.06.12.szerda
A Szentlélek mint ajándék Varga Boldizsár Istentisztelet Ap.Csel.2:37-41. 2019.06.09.délután
A Szentlélek nem részegít, hanem üdvözít Varga Boldizsár Istentisztelet Ap.Csel.2:1-21. 2019.06.09.délelőtt
A látszatkegyesség és átkos hatásai Plank József Istentisztelet 2Timóteus 3:1-9. 2019.06.02.délelőtt
Jézus uralma alatt-még időben Plank József Istentisztelet Ézsaiás 11:1-9. 2019.05.30.csütörtök
Isten és az ördög gyermekeinek felismerése Dobóroczki Gábor Istentisztelet 1János 3:5-12. 2019.05.26.délután
Az életre nevelt gyermek Plank József Istentisztelet Példabesz. 21:11;22:6. 2019.05.26.délelőtt
Bibliaóra:Jelenések 19:6-10. Surányi Pál Bibliaóra Jelenések 19:6-10. 2019.05.22.szerda
Bibliaóra:János 13:21-38. Plank József Bibliaóra János 13:21-38. 2019.05.15.szerda
Hogyan tovább? Kohút György Istentisztelet 1Mózes 15:1-6. 2019.05.12.délután
Az Úr reám helyezte kezét Kohút György Istentisztelet Ezékiel 37:1. 2019.05.12.délelőtt
Gyógyulás soron kívül Plank József Istentisztelet Máté 15:21-28. 2019.05.05.délelőtt
Bibliaóra:János 13:1-20. Plank József Bibliaóra János 13:1-20. 2019.05.01.szerda
József könnyei Plank József Istentisztelet 1Mózes 43:15-31.44:16-17;30- 2019.04.28.délelőtt
Bibliaóra:János 12:26-50. Plank József Bibliaóra János 12:26-50. 2019.04.24.szerda
Áldott húsvéti találkozás a Feltámadottal Varga Boldizsár Istentisztelet János 20:11-18. 2019.04.21.délután
Az Atya válasza a Fiú áldozatára Plank József Istentisztelet Máté 27:62-66;28:1-9. 2019.04.21.délelőtt
Jézus a kereszten Plank József Istentisztelet János 19:14-30. 2019.04.19.péntek
Hogyan ünnepeljük a Messiást? Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Zsolt. 24:1-10. 2019.04.14.délután
Ünnepeld a Messiást! Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet János 12:12-19. 2019.04.14.délelőtt
Bibliaóra János Ézsiás 59:1-8. Surányi Pál Bibliaóra Ézsaiás 59:1-8. 2019.04.10.szerda