Igehirdetések

Cím Előadó Album Ige Dátum Letölt
Jóízű áldozat Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet 3Mózes 2:1-16. 2020.01.12.délután
Helyzet és állapot Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Máté 5:13-16. 2020.01.12.délelőtt
Az imádkozás lelki ajándéka Nemeshegyi Zoltán Bibliaóra Lukács 11:1-13. 2020.01.08.szerda
Krisztushoz méltóan Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Kolossé 2:6-7. 2020.01.01.délután
Mindennek vége közel van Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet 1Péter 4:1-11. 2019.12.31. délután
Bármi is fog jönni,csak Isten tenyerén érjen az bennünket! Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Prédikátor 7:13-18. 2019.12.29. délelőtt
Jézus Krisztus emberré lett Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Filippi 2:5-11. 2019.12.25. délután
Hirdetek nektek nagy örömet Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Lukács2:1-20. 2019.12.25. délelőtt
Advent a földön és a mennyben Varga Boldizsár Istentisztelet Malakiás 3:13-24. Lukács 1:8 2019.12.22. délelőtt
Várod a szabadítót? Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Zsolt.14.rész 2019.12.15. délután
Adventi vigasztalás Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Malakiás 3:12-21. 2019.12.15. délelőtt
Az aratás órája Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Jelenések 14:14-20. 2019.12.08. délután
Az Úr szolgája Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Ézsiás 42:1-9. 2019.12.01. délelőtt
Megpihenni a Felséges rejtekében Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Zsolt. 91. rész 2019.11.24. délután
Jézus egy lakatlan helyre hívja meg tanítványait, súlyos események után Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Márk 6:7-34. 2019.11.24. délelőtt
Jézus közbenjáró imádsága Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet János 17:1-26. 2019.11.17. délután
Nagyon korán kelt, hogy az Atyával lehessen Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Márk 1:32-39. 2019.11.17. délelőtt
A bölcsesség kegyelmi ajándéka Nemeshegyi Zoltán Bibliaóra 1Korinthus 12:7-8. 2019.11.06. szerda
Örök élet csak Krisztusban kapható Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet 1János 5:1-13. 2019.11.03.délelőtt
Az apostolság lelki ajándéka Nemeshegyi Zoltán Bibliaóra Máté 10:2-15.János 13:12-17. 2019.10.30.szerda
Isten szolgái a gyülekezetben Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet 1Timóteus 3:1-13. 2019.10.27.délután
Újuljatok meg Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Ap.Csel. 20:28. 2019.10.27.délelőtt
Az adakozás ajándéka Nemeshegyi Zoltán Bibliaóra 2Korinthus 8:1-6. 2019.10.23.szerda
Szeretsz e Engem? Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet János 21:1-19. 2019.10.20.délután
Péter megtagadja az Úr Jézust Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Lukács 22:54-62. 2019.10.20.délelőtt
Aki visszatért és hálát adott Fóris István Istentisztelet Lukács 17:11-19. 2019.10.13.délután
Péter elhívása Fóris István Istentisztelet Lukács 5:1-11. 2019.10.13.délelőtt
Bátorítás,buzdítás Nemeshegyi Zoltán Bibliaóra 1Thesszalonika 5:12-14. 2019.10.09.szerda
Ne szeressétek a világot Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet 1János 2:15-20. 2019.09.22.délután
Bibliaóra:Jeremiás siralmai 3:16-33. Nemeshegyi Zoltán Bibliaóra Jeremiás siralmai 3:16-33. 2019.08.28.szerda
A Jézusért elveszett élet:megmentett élet Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Márk 8:31-38. 2019.08.25.délután
A megszentelődés alapja Plank József Istentisztelet 2019.08.25.délelőtt
A hit által való megigazulás Plank József Istentisztelet Róma 3:21-31. 2019.08.18.délelőtt
Bibliaóra:János 20.1-31. Plank József Bibliaóra János 20.1-31. 2019.08.14.szerda
Bibliaóra:János 18:1-40 Plank József Bibliaóra János 18:1-40 2019.07.31.szerda
Titok amibe angyalok kivántak betekinteni Varga Boldizsár Istentisztelet Titok amibe angyalok kivánta 2019.07.28.délután
Isten felfedte „titkos tervét” Varga Boldizsár Istentisztelet Efezus 3:1-1-01. 2019.07.28.délelőtt
A hívők készek minden jó cselekedetre Surányi Pál Bibliaóra Titusz 3:1-8. 2019.07.24.szerda
Szent készség az evangélium hirtdetése Plank József Istentisztelet 1Péter 3:8-18. 2019.07.21.délután
Az élő imádság diadal útjának állomásai Varga Boldizsár Bibliaóra Dániel 10:1-19. 2019.07.17.szerda
Legyél hős! Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Lukács 10:30-35. 2019.07.14.délután
A viharban született hit Nemeshegyi Zoltán Istentisztelet Zsolt. 27:1-14. 2019.07.14.délelőtt
Isten, a nyomorúságban segítség Plank József Istentisztelet Zsolt. 50:1-15;23. 2019.07.07.délelőtt
Bibliaóra:János 17:1-26. Plank József Bibliaóra János 17:1-26. 2019.07.03.szerda
Főpap és mártírjai Surányi József Istentisztelet Zsidók 7:20-28. 2019.06.30.délután
A Főpap és az ő papjai Plank József Istentisztelet 1Péter 2:9-10. Jelenések 1: 2019.06.30.délelőtt
Ne legyen viszály közöttünk Surányi Pál Istentisztelet 1Mózes 13:1-13. 2019.06.23.délután
Térjetek meg hozzám! Plank József Istentisztelet Zakariás 1:1-6. 2019.06.23.délelőtt
Bibliaóra:János 16:1-15. Plank József Bibliaóra János 16:1-15. 2019.06.19.szerda
Szózat az elfajzott fiakhoz Plank József Istentisztelet Ézsaiás 1:1-20 2019.06.16.délelőtt