Szkeptikusok kérdései: Honnan tudod, hogy Jézus létezett-e egyáltalán?

Természetesen az Újszövetség, amely bizonyítottan megbízható történelmi feljegyzés, igazolja az ő létét. Ezenkívül legalább 39 olyan a Biblián kívüli forrás létezik, amely alátámaszt több száz Jézus életével, tanításaival, keresztre feszítésével és feltámadásával kapcsolatos tényt.[1] Vegyük például Josephus Flaviust, az első századi római történetírót. Ő nemcsak azt erősíti meg, hogy Jézus élt, hanem azt is, hogy „csodás tetteket vitt véghez", „Pilátus kereszthalálra ítélte", olyan tanító volt, aki „sok zsidót és görögöt nyert meg magának," és a beszámolók szerint a tanítványai élve látták a keresztre feszítése után.[2] Egy másik Biblián kívüli forrás a babilóniai Talmud lenne. Ez az ősi zsidó iratokat tartalmazó gyűjtemény is említi Jézust, sőt még azt is leírja, hogy a Páska ünnep estéjén ölték meg,[3] a bibliai feljegyzéssel megegyezően.[4] A bizonyítékokhoz nem fér kétség. A Názáreti Jézus valóságos személy volt.[5]

Jézusról:

„Ebben az időben élt Jézus, ez a bölcs ember, ha ugyan szabad őt embernek neveznünk. Ugyanis csodákat művelt és tanította az embereket, akik szívesen hallgatják az igazságot, és sok zsidót és görögöt is megnyert. Ő volt a Krisztus, és ámbár főembereink följelentésére Pilatus keresztre feszíttette, most is hívek maradtak hozzá azok, akik szerették. Mert harmadnap feltámadt és megjelent közöttük."

Josephus Flavius (Kr.u. 37 - kb.1oo), első századi római történetíró, A zsidók története, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1980, 503. oldal.

„Ő volt a valaha élt legnagyszerűbb ember. Erkölcsi zseni volt. Kivételes etikai érzékkel rendelkezett. Lényegében a legbölcsebb személy, akivel valaha találkoztam életem során vagy az olvasmányaimban. Teljes elkötelezettsége a saját halálához vezetett, ami hatalmas veszteség a világnak..."

Charles Templeton (1915-1001), ateista, író, Lee Strobel készített vele interjút; lásd Lee Strobel, The Case for Faith, 2000, 17. oldal [A hit-dosszié].

 


[1] Lee Strobel, The Case for Christ Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1998), 260. oldal (A Jézus-dosszié, Harmat Kiadó, 2005).

[2] Josephus Flavius, The Antiquities of the Jews (A zsidók története) 18:63-64 (Hendrickson Publishers, 1987, 18. kiadás), 480. oldal.

[3] The Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin (A babiloni Talmud: Nagytanácsi értekezés), 43a Ívlap, 33-34.

[4] Lásd János 19,14; Lukács 22,15.

[5] Egy remek könyv, amely Jézus életének történelmi bizonyítékait taglalja: Gary Habermas, The Historical Jesus: Ancient Evidence for the Life of Christ (A történelmi Jézus: Ősi bizonyítékok Krisztus életéről) (College Press, 1996). Éppen most, miközben ezt a kéziratot a nyomdába készülünk küldeni, egy újabb hír érkezett Izraelből, amely további bizonyítékot szolgáltat Jézusról. A Foxnews.com 2005. november 8-i főcímében olvashatjuk: „Hatalmas felfedezés egy izraeli templomról". Íme a riportjuk kivonata: „Ramil Razilo izraeli fogoly éppen kőtörmelékeket távolított el egy új börtönszárnynak kijelölt területen, amikor lapátjával egy bonyolult mozaik egyik sarkáról kaparta le a földet. Ezzel izraeli régészek vasárnap kiadott közleménye szerint - a Szentföld legrégebbi temploma került napvilágra. A bibliai Armageddon helyszínéhez közeli, észak-izraeli Megiddo városában lévő templom feltárását fontos felfedezésként üdvözölték a tudósok, amely részleteket fedhet fel a korai egyház fejlődéséről azon a területen. A régészek szerint a templom a harmadik században épült, évtizedekkel azelőtt, hogy Konstantin legálissá tette volna a kereszténységet a Római Birodalomban... A Channel 2 tévécsatorna, amely elsőként tudósított a hírről, egy jó állapotban megmaradt és aprólékosan megmunkált mozaikról mutatott képeket, amelyen Jézus Krisztus ógörög nyelven írott neve és hal motívumok voltak láthatók." (Ezt a hírt a Foxnews.com-on 2005. november 15-én találtam). A CNN.com a következőkről számolt be: „Két mozaik van a templom belsejében. Az egyik, amely halmotívummal a keresztet megelőző keresztény szimbólummal borított, egy történetet ábrázol egy római tisztről és egy Aketous nevű nőről, akik pénzt adományoztak, az Isten, Jézus Krisztus emlékére épülő templomra" (CNN.com 2005. november 15-én közzétett cikke). Ez a felfedezés nemcsak azt erősíti meg, hogy Jézus élt, hanem azt is segít igazolni, hogy a korai egyház hitt abban, hogy Isten volt.

Forrás: Charles H. Campbell - Egyperces válaszok a szkeptikusok 40 leggyakoribb kérdésére - Golgota Kiadó - www.golgotabudapest.hu

(Ha bármilyen kérdésed van ezekkel vagy mással kapcsolatosan írj nekünk! - info@jezusazur.hu)