Gergely Tamás

1974-ben születtem, Dunaharasztin élek gyermekkorom óta. Feleségemmel három gyermekünket neveljük. Azért tartom fontosnak az itt leírt történetemet, mert alapjaiban határozta meg az életemet. Hiszem és tudom, hogy minden ember csak Jézus Krisztusnál találhatja meg élete igazi értelmét.

Valójában számomra soha nem volt kétséges, hogy van Isten, van feltámadás és örök élet. Bizonyos voltam abban is, hogy feltétele van ezek birtoklásának. Azt gondoltam, ha nagyon igyekszem, hogy jó legyek, ha nem követek el bűnt, akkor majd érdemesnek fog tartani Isten az örök életre. Hamar rájöttem, hogy képtelen vagyok megszabadulni rossz természetemtől és az ebből következő vétkeimtől. Vagy megbántottam másokat, vagy magamban hordoztam sérelmeket, amik miatt rossz érzéseim voltak. Bár másokkal mindig békességre törekedtem, de magamban nem volt békességem, inkább csak csalódás. Igyekezetem magam megjobbítására, kudarcot vallott. Lehetetlennek éreztem, hogy én is részesüljek abban az örök életben, amit Jézus megígért azoknak, akik Őt szeretik. Úgy gondoltam, hogy akik bűnösök, mint én, azokat Isten lenézi, nem törődik velük, amíg meg nem javulnak. Istent távolinak, magamat tehetetlennek éreztem.

Egyszer az egyik barátommal beszélgettünk. A Bibliából magyarázott nekem valamit, de nem igazán figyeltem. Azt hiszem nem értettem. Mégis amikor megkérdezte, hogy akarok-e imádkozni, szeretném-e letenni a bűneimet, igennel feleltem. Bár imádkoztam már máskor is, de akkor, imádság és bűnvallás közben mintha valami sötétségből jöttem volna fényre. Hihetetlen jó volt átélni azt a szabadságot, amit akkor Istentől kaptam. Megnyílt az értelmem és igazán megértettem, amit a Biblia ír: Isten megbocsátja és elveszi bűneimet, annak terheit és a következményeit is, ha elismerve bevallom azokat és megvallom, hogy a bűneim bocsánatára van szükségem.„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól.”(I.Ján.1:9).  Mert az Ő fia Jézus Krisztus vállalta magára a mi bűneink büntetését, a halált. Meghalt értem is, de feltámadt, hogy én is részesülhessek a feltámadásban és örök életben. Megértettem. Istenhez nem akkor mehetek, amikor már tökéletesítettem magam, mert ez lehetetlen. Hanem Isten szeret minket, vár minden embert, ahogy van. Nélküle elveszünk, és ez nem a fenyegetése, hanem a figyelmeztetése. Akkor döntöttem el, hogy én ezt az utat akarom járni. Amit Jézus mondott, azt elhiszem és követem. A Biblia ezt úgy fogalmazza: megtérés. Elfogadtam Jézus Krisztus megváltását. Úgy is mondhatnám, találkoztam Jézussal.

Azóta úgy érzem, mindenkivel szeretném megosztani ezt a jó hírt. A te örök életed már el van készítve. Neked csak kérned kell és el kell fogadnod. Kívánom, hogy átéld azt az örömteli szabadságot, amit csak Jézus tud neked megadni!