Skip to main content

Könyvtár

Azonosítósorrend változtatás Cím Szerző Kiadó Kölcsönözve
3 A Prédikátorok Fejedelme Erich W. Hayden Magyarországi Baptista Egyház
4 A hitből való élet C.H. Mackintosh Evangéliumi kiadó
5 Jöttem, láttam… Vesztettem? Székely Éva Magvető könyvkiadó
6 Üdvösség Krisztusban,áhitatok minden napra Fritz Berger -
7 Bizonyságaid örökkévaló örökségem,Áhitatok mindennapra Alfred Christlieb -
8 Akit megtalált a kegyelem (Jákób élete), Könyörülő és Irgalmas az Úr (Gedeon élete) Jósef Kausemann Evangéliumi kiadó
9 Tizenkét angyal a pokolból David Wilkerson -
10 Timár László önéletrajza Timár László Evangéliumi kiadó
11 Ezsdrás könyve, Jób könyve (Isten keze a szenvedésben) E. Dennett
12 Nem hallgattam Martin Luther King Gondolat
13 Félelem nélküli élet (Utazás a mennybe vagy az űrbe?) I.Sücker Evangéliumi kiadó
14 Szabadon a belső gyógyulás által Betty Tapscott Zúgó szél alapítvány
15 Istent ismerni: maga az élet! Gyűjtemény 11 szerzőtől Etthos alapitvány
16 Csodát virágzik a jelen Túrmezei Erzsébet Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület
17 Lelki hangok Dénes Ferenc Magyarországi Baptista Egyház
18 Jubileumi évkönyv Dr.Almási Mihály Magyarországi Baptista Egyház
19 Ábrahám találkozik Istennel Martin Sacke Evangéliumi kiadó
20 István a vértanú Hevesi Ödön Evangéliumi kiadó
21 Rendíthetetlen királyság David Goóding Evangéliumi kiadó
22 Ne félj, csak higgy! (Joó Sándor igehirdetései) Ajtony Artur Ajtony Artur
23 Igen, Atyám! (Ungár Aladár dokumentum jellegű életrajza) Lukátsi Vilma Evangéliumi kiadó
24 Isten trombitája („Megszámlálta futásodat….) Tóth-Máthé Miklós Református Sajtó Osztály
25 A kapu előtt Charles Haddon Spurgeon Baptista Kiadó
26 Jézus élete - Közgazdasági és Jogi könyvkiadó
27 A katona zubbony (Egy igaz történet a mai Kínáról) John Marrón Mártirok Hangja Alapitvány
28 Félelem nélküli élet (Utazás a mennybe vagy az ürbe) I,Sücker Evangéliumi kiadó
29 Vigasztalások Seneca Európa Könyv kiadó
30 Égi tűz a földön Ludwig Eisenlőffel K.Loos
31 Hová visz utad? A.J. Pollock Gute Botschaft Verlag
32 Perelj UrAM! Sobor Antal Református Zsinati iroda Sajtóosztálya
33 Elhivás-Vezetés Elisabeth Seiler Evangéliumi kiadó
34 Unokáim szüleinek G.C. Willis Evangéliumi Iratmisszió
35 Albert Schweitzer az igehirdető (Strasbourgi Igehirdetések) Albert Schweitzer Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya
36 Nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. (Dr.Joó Sándor élettörténete.) Draskóczy István Paraklatos Alapitvány
37 Örömhír Vajda Pálné -
38 Isten követe Studd T. Károly Evangéliumi Iratmisszió
39 Müller György naplójából A. Rendle Short Evangéliumi Kiadó
40 Vigasztaló szó Szilháti Sándor Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya
41 Ima Megjelenési Formák F. Bakker -
42 Nagaszaki harangjai Paul Takashi Nagai Ecclesia Budapest
43 D.L. Moody élete, Tapasztalatok, példák, történetek, Másként gondolták Arthur P. Fitt D.L. Moody
44 Akiket én szeretek… Gulyás József Omega kiadó
45 Békesség Istennel Billy Graham Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa
46 A Szentlélek Billy Graham Magyarországi Baptista Egyház
47 Bibliai Lexikon Herbert Haag Apostoli Szentszékkönyv Kiadó
48 Konkordancia a Károli Bibliához Baranyi József Veritas Kiadó
49 Szinorpszis (Máté, Márk, Lukács és János évangéliumának párhuzamos szövege Tarr Kálmán Kálvin János Kiadó
50 Keresztyén Bibliai Lexikon Dr. Bartha Tibor Kálvin János Kiadó
51 Bibliai Fogalmi Szókönyv Ifj. Dr. Bartha Tibor és Vladár Gábor Kálvin János Kiadó
52 Hol van megírva? Dohányos János A.M.O.B. Könyvnyomdája