Azért küldött el, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek