Skip to main content

Audio by year 2019

Dicsekedés a jövővel?

Plank József - Istentisztelet - Dicsekedés a jövővel? - 41:57 perc (16.81 MB)-

Láthatóvá tenni Jézust

Plank József - Istentisztelet - Láthatóvá tenni Jézust - 38:20 perc (15.36 MB)-

Bibliaóra:János 6:52-71.

Posted in
Plank József - Bibliaóra - Bibliaóra:János 6:52-71. - 33:57 perc (13.6 MB)-

Érted!Érted?

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Érted!Érted? - 29:18 perc (11.74 MB)-

Él!

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Él! - 34:52 perc (13.97 MB)-

Bibliaóra:János 7:1-30.

Posted in
Plank József - Bibliaóra - Bibliaóra:János 7:1-30. - 35:27 perc (14.2 MB)-

Isten csodáira várva

Plank József - Istentisztelet - Isten csodáira várva - 33:42 perc (13.5 MB)-

Buzdítás szeretetre és tiszta életre

Láng András - Ökumenikus imahét - Buzdítás szeretetre és tiszta életre - 35:11 perc (14.1 MB)-

Azért küldött el, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek

Faragó Csaba - Ökumenikus imahét - Azért küldött el, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek - 41:18 perc (16.55 MB)-

Isteni szeretet és emberi szeretet

Plank József - Istentisztelet - Isteni szeretet és emberi szeretet - 42:18 perc (16.94 MB)-

Bibliaóra János 7:31-53.

Posted in
Plank József - Bibliaóra - Bibliaóra János 7:31-53. - 45:52 perc (18.37 MB)-

A vádlók és az Igaz Biró

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - A vádlók és az Igaz Biró - 36:45 perc (14.72 MB)-

A lelkem megtitsztítása

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - A lelkem megtitsztítása - 30:28 perc (12.21 MB)-

Bibliaóra János 8:1-29.

Posted in
Plank József - Bibliaóra - Bibliaóra János 8:1-29. - 38:47 perc (15.54 MB)-

Bibliaóra János 8:30-59.

Posted in
Plank József - Bibliaóra - Bibliaóra János 8:30-59. - 34:27 perc (13.8 MB)-

Jézus: ajtó és jó pásztor

Plank József - Istentisztelet - Jézus: ajtó és jó pásztor - 44:20 perc (17.76 MB)-

Szemben az elmúlással

Plank József - Istentisztelet - Szemben az elmúlással - 51:00 perc (20.43 MB)-

Bibliaóra János 9:1-23.

Posted in
Plank József - Bibliaóra - Bibliaóra János 9:1-23. - 41:27 perc (16.61 MB)-

Bibliaóra János 9:24-41.

Posted in
Plank József - Bibliaóra - Bibliaóra János 9:24-41. - 35:17 perc (14.14 MB)-

Bibliaóra János 10:1-21.

Posted in
Plank József - Bibliaóra - Bibliaóra János 10:1-21. - 42:48 perc (17.15 MB)-

Szeretet és engedelmesség

Plank József - Istentisztelet - Szeretet és engedelmesség - 50:44 perc (20.33 MB)-

Nem én vagyok a fontos

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Nem én vagyok a fontos - 27:11 perc (10.89 MB)-

Életünk igazi szeretete

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Életünk igazi szeretete - 33:57 perc (13.6 MB)-

A világot legyőző Király

Plank József - Istentisztelet - A világot legyőző Király - 46:02 perc (18.44 MB)-

Hogyan éljünk közösségben

Surányi Pál - Istentisztelet - Hogyan éljünk közösségben - 24:28 perc (9.8 MB)-

Bibliaóra János 10:22-42.

Posted in
Plank József - Bibliaóra - Bibliaóra János 10:22-42. - 34:59 perc (14.01 MB)-

Bibliaóra János 11:1-27.

Posted in
Plank József - Bibliaóra - Bibliaóra János 11:1-27. - 39:51 perc (15.97 MB)-

Állhatatosság Krisztusban

Plank József - Istentisztelet - Állhatatosság Krisztusban - 55:59 perc (22.42 MB)-

Az Úr kijelentése Sámuelnek

Plank József - Istentisztelet - Az Úr kijelentése Sámuelnek - 48:08 perc (19.28 MB)-

Isten bemutatkozik

Doboróczki Gábor - Istentisztelet - Isten bemutatkozik - 36:57 perc (14.8 MB)-

Bibliaóra János 11:25-57.

Posted in
Plank József - Bibliaóra - Bibliaóra János 11:25-57. - 39:57 perc (16 MB)-

A türelmes és kegyelmes Isten

Plank József - Istentisztelet - A türelmes és kegyelmes Isten - 38:59 perc (15.62 MB)-

A vetés és aratás törvénye

Surányi József - Istentisztelet - A vetés és aratás törvénye - 24:24 perc (9.78 MB)-

Bibliaóra János 12:1-26.

Posted in
Plank József - Bibliaóra - Bibliaóra János 12:1-26. - 43:02 perc (17.24 MB)-

Isten igéjéhez való hűséges ragaszkodás

Plank József - Istentisztelet - Isten igéjéhez való hűséges ragaszkodás - 45:51 perc (18.36 MB)-

Bibliaóra János Ézsiás 59:1-8.

Surányi Pál - Bibliaóra - Bibliaóra János Ézsiás 59:1-8. - 22:55 perc (9.18 MB)-

Ünnepeld a Messiást!

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Ünnepeld a Messiást! - 25:38 perc (10.27 MB)-

Hogyan ünnepeljük a Messiást?

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Hogyan ünnepeljük a Messiást? - 21:54 perc (8.77 MB)-

Jézus a kereszten

Plank József - Istentisztelet - Jézus a kereszten - 43:21 perc (17.36 MB)-

Az Atya válasza a Fiú áldozatára

Plank József - Istentisztelet - Az Atya válasza a Fiú áldozatára - 33:54 perc (15.52 MB)-

Áldott húsvéti találkozás a Feltámadottal

Varga Boldizsár - Istentisztelet - Áldott húsvéti találkozás a Feltámadottal - 43:31 perc (19.92 MB)-

Bibliaóra:János 12:26-50.

Posted in
Plank József - Bibliaóra - Bibliaóra:János 12:26-50. - 44:55 perc (20.57 MB)-

József könnyei

Plank József - Istentisztelet - József könnyei - 50:05 perc (22.93 MB)-

Gyógyulás soron kívül

Plank József - Istentisztelet - Gyógyulás soron kívül - 45:40 perc (20.91 MB)-

Bibliaóra:János 13:1-20.

Posted in
Plank József - Bibliaóra - Bibliaóra:János 13:1-20. - 49:19 perc (22.58 MB)-

Az Úr reám helyezte kezét

Kohút György - Istentisztelet - Az Úr reám helyezte kezét - 23:06 perc (10.58 MB)-

Hogyan tovább?

Kohút György - Istentisztelet - Hogyan tovább? - 25:21 perc (11.61 MB)-

Bibliaóra:János 13:21-38.

Posted in
Plank József - Bibliaóra - Bibliaóra:János 13:21-38. - 42:47 perc (19.58 MB)-

Bibliaóra:Jelenések 19:6-10.

Surányi Pál - Bibliaóra - Bibliaóra:Jelenések 19:6-10. - 21:11 perc (9.7 MB)-

Az életre nevelt gyermek

Plank József - Istentisztelet - Az életre nevelt gyermek - 44:37 perc (20.43 MB)-

Isten és az ördög gyermekeinek felismerése

Dobóroczki Gábor - Istentisztelet - Isten és az ördög gyermekeinek felismerése - 32:03 perc (14.67 MB)-

Jézus uralma alatt-még időben

Plank József - Istentisztelet - Jézus uralma alatt-még időben - 41:16 perc (18.89 MB)-

A látszatkegyesség és átkos hatásai

Plank József - Istentisztelet - A látszatkegyesség és átkos hatásai - 42:47 perc (19.59 MB)-

A Szentlélek nem részegít, hanem üdvözít

Varga Boldizsár - Istentisztelet - A Szentlélek nem részegít, hanem üdvözít - 44:28 perc (20.36 MB)-

A Szentlélek mint ajándék

Varga Boldizsár - Istentisztelet - A Szentlélek mint ajándék - 37:07 perc (16.99 MB)-

Bibliaóra:János 15:1-27.

Posted in
Plank József - Bibliaóra - Bibliaóra:János 15:1-27. - 43:03 perc (19.71 MB)-

Bibliaóra:János 16:1-15.

Posted in
Plank József - Bibliaóra - Bibliaóra:János 16:1-15. - 43:29 perc (19.91 MB)-

Ne legyen viszály közöttünk

Surányi Pál - Istentisztelet - Ne legyen viszály közöttünk - 26:31 perc (12.14 MB)-

Szózat az elfajzott fiakhoz

Plank József - Istentisztelet - Szózat az elfajzott fiakhoz - 47:14 perc (21.62 MB)-

Térjetek meg hozzám!

Plank József - Istentisztelet - Térjetek meg hozzám! - 43:03 perc (19.71 MB)-

A Főpap és az ő papjai

Plank József - Istentisztelet - A Főpap és az ő papjai - 33:24 perc (15.29 MB)-

Főpap és mártírjai

Surányi József - Istentisztelet - Főpap és mártírjai - 28:01 perc (12.83 MB)-

Bibliaóra:János 17:1-26.

Posted in
Plank József - Bibliaóra - Bibliaóra:János 17:1-26. - 36:44 perc (16.82 MB)-

Isten, a nyomorúságban segítség

Plank József - Istentisztelet - Isten, a nyomorúságban segítség - 39:52 perc (18.25 MB)-

A viharban született hit

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - A viharban született hit - 32:24 perc (14.84 MB)-

Legyél hős!

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Legyél hős! - 23:35 perc (10.8 MB)-

Az élő imádság diadal útjának állomásai

Varga Boldizsár - Bibliaóra - Az élő imádság diadal útjának állomásai - 44:31 perc (20.38 MB)-

Szent készség az evangélium hirtdetése

Plank József - Istentisztelet - Szent készség az evangélium hirtdetése - 42:42 perc (19.55 MB)-

A hívők készek minden jó cselekedetre

Surányi Pál - Bibliaóra - A hívők készek minden jó cselekedetre - 50:26 perc (23.09 MB)-

Isten felfedte „titkos tervét”

Varga Boldizsár - Istentisztelet - Isten felfedte „titkos tervét” - 40:57 perc (18.75 MB)-

Titok amibe angyalok kivántak betekinteni

Varga Boldizsár - Istentisztelet - Titok amibe angyalok kivántak betekinteni - 38:02 perc (17.42 MB)-

Bibliaóra:János 18:1-40

Posted in
Plank József - Bibliaóra - Bibliaóra:János 18:1-40 - 34:46 perc (15.92 MB)-

Bibliaóra:János 20.1-31.

Posted in
Plank József - Bibliaóra - Bibliaóra:János 20.1-31. - 30:49 perc (14.11 MB)-

A hit által való megigazulás

Plank József - Istentisztelet - A hit által való megigazulás - 38:54 perc (17.81 MB)-

A megszentelődés alapja

Plank József - Istentisztelet - A megszentelődés alapja - 28:50 perc (13.2 MB)-

A Jézusért elveszett élet:megmentett élet

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - A Jézusért elveszett élet:megmentett élet - 28:47 perc (13.18 MB)-

Bibliaóra:Jeremiás siralmai 3:16-33.

Nemeshegyi Zoltán - Bibliaóra - Bibliaóra:Jeremiás siralmai 3:16-33. - 32:51 perc (15.04 MB)-

Ne szeressétek a világot

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Ne szeressétek a világot - 24:02 perc (11.01 MB)-

Bátorítás,buzdítás

Nemeshegyi Zoltán - Bibliaóra - Bátorítás,buzdítás - 32:16 perc (14.77 MB)-

Péter elhívása

Fóris István - Istentisztelet - Péter elhívása - 40:36 perc (18.59 MB)-

Aki visszatért és hálát adott

Fóris István - Istentisztelet - Aki visszatért és hálát adott - 41:24 perc (18.95 MB)-

Péter megtagadja az Úr Jézust

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Péter megtagadja az Úr Jézust - 29:01 perc (13.28 MB)-

Szeretsz e Engem?

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Szeretsz e Engem? - 24:36 perc (11.27 MB)-

Az adakozás ajándéka

Nemeshegyi Zoltán - Bibliaóra - Az adakozás ajándéka - 29:32 perc (13.52 MB)-

Újuljatok meg

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Újuljatok meg - 33:46 perc (15.46 MB)-

Isten szolgái a gyülekezetben

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Isten szolgái a gyülekezetben - 31:10 perc (14.27 MB)-

Az apostolság lelki ajándéka

Nemeshegyi Zoltán - Bibliaóra - Az apostolság lelki ajándéka - 26:49 perc (12.28 MB)-

Örök élet csak Krisztusban kapható

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Örök élet csak Krisztusban kapható - 21:09 perc (9.68 MB)-

A bölcsesség kegyelmi ajándéka

Nemeshegyi Zoltán - Bibliaóra - A bölcsesség kegyelmi ajándéka - 31:08 perc (14.25 MB)-

Nagyon korán kelt, hogy az Atyával lehessen

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Nagyon korán kelt, hogy az Atyával lehessen - 30:05 perc (13.77 MB)-

Jézus közbenjáró imádsága

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Jézus közbenjáró imádsága - 27:00 perc (12.36 MB)-

Jézus egy lakatlan helyre hívja meg tanítványait, súlyos események után

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Jézus egy lakatlan helyre hívja meg tanítványait, súlyos események után - 35:19 perc (16.17 MB)-

Megpihenni a Felséges rejtekében

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Megpihenni a Felséges rejtekében - 21:16 perc (9.73 MB)-

Az Úr szolgája

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Az Úr szolgája - 36:35 perc (16.75 MB)-

Az aratás órája

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Az aratás órája - 21:01 perc (9.62 MB)-

Adventi vigasztalás

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Adventi vigasztalás - 26:18 perc (12.04 MB)-

Várod a szabadítót?

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Várod a szabadítót? - 21:08 perc (9.68 MB)-

Advent a földön és a mennyben

Varga Boldizsár - Istentisztelet - Advent a földön és a mennyben - 57:42 perc (26.41 MB)-

Hirdetek nektek nagy örömet

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Hirdetek nektek nagy örömet - 23:05 perc (10.57 MB)-

Jézus Krisztus emberré lett

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Jézus Krisztus emberré lett - 24:36 perc (11.26 MB)-

Bármi is fog jönni,csak Isten tenyerén érjen az bennünket!

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Bármi is fog jönni,csak Isten tenyerén érjen az bennünket! - 30:42 perc (14.06 MB)-

Mindennek vége közel van

Nemeshegyi Zoltán - Istentisztelet - Mindennek vége közel van - 26:44 perc (12.24 MB)-