Skip to main content

érdekes

Léteznek-e fodrászok?

Posted in

Egy ember elment levágatni a haját, és megigazíttatni a szakállát. Ahogy a fodrász dolgozni kezdett, kellemes beszélgetésbe elegyedtek. Sok mindenről szót ejtettek, végül szóba került Isten is, mire a fodrász határozottan kijelentette: "Én nem hiszem hogy Isten létezik."
- Miért ilyen biztos ebben? - kérdezte a vendég.

Szkeptikusok kérdései: Nem tűnik igazságtalannak és korlátozottnak, hogy Isten kizárólag Jézus által üdvözíti az embereket?

Posted in

 

Én nem így látom. Szerintem inkább azt a kérdést kellene feltennünk, hogy: „Miért akarna Isten egyáltalán megmenteni minket?" Amikor a saját bűnösségemre gondolok, vagy mindarra a féktelen lázadásra és bűnre, ami manapság jelen van a világban, akkor teljesen lenyűgöz, hogy Isten egyáltalán felajánlotta, hogy megment minket!

Szkeptikusok kérdései: Nem az egyház találta ki Krisztus isteni mivoltának a tanát a negyedik században megtartott niceai zsinaton?

Posted in

 

Egyáltalán nem. Krisztus istenségét már az Ószövetség idején is említették, több mint 600 évvel Jézus születése előtt. Ézsaiás próféta megjövendölte, hogy a Messiást „Erős Istennek" fogják hívni (Ézsaiás 6,9). Ez valóban igaznak bizonyult.

Szkeptikusok kérdései: Hogyan állíthatod, hogy Jézus az egyetlen út a Mennybe?

Posted in

Ezt tanítja a Biblia.1 Képzeljük el egy pillanatra, hogy nemrég nagyon megbántottál. Gonosz dolgokat mondtál nekem, és aljas módon bántál velem. Odamehetnél-e bárkihez, és bocsánatot kérhetnél-e tőle azért, hogy a mi kapcsolatunkat helyrehozd? Persze, hogy nem. Ugyanez vonatkozik az Istennel való kapcsolatunkra is.

Tavaszi tábortalálkozó

Posted in

Ingyenes tréning: PÁRHATÁROK

Posted in

A hazassaghete.hu weboldalon ingyenes online tréning indul, jelentkezni itt lehet:

Házasság Hete beszámoló

Posted in

A facebook oldalunkon nyomon követtük napról-napra a házasság hete programot, hiszen a február témája a Házasság volt:

Január médiatémája: Gazdagság-szegénység

Posted in

Január hónap médiatémája a Gazdagság-szegénység volt. Erről olvashattunk cikkeket a megújult egyházi weboldalon: www.baptist.hu és a facebook oldalunkon:

Szkeptikusok kérdései: Honnan tudod, hogy Jézus létezett-e egyáltalán?

Posted in

Természetesen az Újszövetség, amely bizonyítottan megbízható történelmi feljegyzés, igazolja az ő létét. Ezenkívül legalább 39 olyan a Biblián kívüli forrás létezik, amely alátámaszt több száz Jézus életével, tanításaival, keresztre feszítésével és feltámadásával kapcsolatos tényt.[1] Vegyük például Josephus Flaviust, az első századi római történetírót. Ő nemcsak azt erősíti meg, hogy Jézus élt, hanem azt is, hogy „csodás tetteket vitt véghez", „Pilátus kereszthalálra ítélte", olyan tanító volt, aki „sok zsidót és görögöt nyert meg magának," és a beszámolók szerint a tanítványai élve látták a keresztre feszítése után.[2] Egy másik Biblián kívüli forrás a babilóniai Talmud lenne. Ez az ősi zsidó iratokat tartalmazó gyűjtemény is említi Jézust, sőt még azt is leírja, hogy a Páska ünnep estéjén ölték meg,[3] a bibliai feljegyzéssel megegyezően.[4] A bizonyítékokhoz nem fér kétség. A Názáreti Jézus valóságos személy volt.[5]

Jézusról:

Tartalom átvétel