Igehirdetések

Cím Előadósorrend változtatás Album Ige Dátum Letölt
Lélekkel és bátran az árral szemben Ambrus Ferenc Aliansz Imahét 4Mózes 13:25-32a 2014.01.07. kedd
...nem marad következmények nélkül. Ambrus Ferenc Aliansz Imahét ApCsel 4:24,29-31. 2011.01.04. kedd
Hogy reménység ébredjen Ambrus Ferenc Aliansz Imahét Ap.Csel. 27. 2010.01.07. cs.
Úton Istennel- mert Ő szeret bennünket Ambrus Ferenc Aliansz Imahét Lukács 10:25-7. 2013.01.08. kedd
Az Úrral járni – a föld gyermekeiként Berta László Ökumenikus Istentisztelet János 9:1-11. 2013.01.23. szerda
„Örök életre buzgó víz forrásává lesz benne” Berta László Ökumenikus imahét János 4:11-15. 2015.01.23.péntek
Ne légy ideges! Boros Dávid Istentisztelet Filippi 4:6-7. 2015.10.11. délelőtt
A lecsendesült ember Boros Dávid Istentisztelet Zsolt. 28:6-9. 2015.10.11. délután
Rácsok mögött szabadon Boros Lajos Istentisztelet 2Korintus 5:17. 2017.11.11.szombat
Agymosás? Odaszánás! Csikós Gábor Istentisztelet Róma 12:1-2. 2011.03.20. de
Maradj meg minden körülmények között az Evangélum útján Doborócki Gábor Istentisztelet Ap.Csel.14:8-20. 2013.09.15.délelőtt
Jeremiás helyreigazítása Doboróczki Gábor Bibliaóra Jeremiás 12:1-6. 2016.08.17.szerda
Az alapok tanulása Doboróczki Gábor Istentisztelet 1Péter 4:7-11. 2018.12.09.délután
Isten bemutatkozik Doboróczki Gábor Istentisztelet Ézsaiás 55:1-13. 2019.03.24.délután
Amit Istentől kaptál, használd az Ő dicsőségére és másoknak a javára Doboróczki Gábor Istentisztelet Máté 25:14-30. 2018.04.29.délelőtt
Gyermeknevelés dr. Tolnay Lajos és Tolnayné Csattos Márta Zsoltárok 127.rész, 128.rész
Felmentve dr.Surányi József Istentisztelet Róma 8:1-11. 2014.07.13. délelőtt
A győzelem öt lépése Durkó István Istentisztelet Józsué 6:1-21; 7:1. 2014.05.11.délelőtt
Missziós látás Durkó István Istentisztelet Máté 22:34-40. 2014.05.11.délután
Töltsd be a szolgálatodat Eric Barrett Istentisztelet 2Timóteus 4:1-5. 2012.06.10. délelõtt.
Egyedül vagyunk a Világegyetemben? Eric Barrett Elõadás Zsoltárok 8.rész 2012.06.10. délután.
A feltámadott Úr békessége átformál Faragó Csaba Ökumenikus Istentisztelet János 20:19-23. 2012.01.20. péntek.
Én és az én házam népe Faragó Csaba Ökumenikus Istentisztelet Józsué 24:15. 2014.10.31. péntek
Az igaz ember hitbõl él Faragó Csaba Istentisztelet Róma 1:16, 17. 2011.10.31. hétfõ
Elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt Faragó Csaba Ökumenikus Imahét Heti ige: Lk.24:25-27 Alapi 2010.01.21. cs.
A békéltetés szolgálata Faragó Csaba Istentisztelet 2Korinthus 5:18-19. 2017.01.21.szombat
Azért küldött el, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek Faragó Csaba Ökumenikus imahét Lukács 4:16-21. 2019.01.24.csütörtök
A csend áldása Fekete Roland Ökumenikus Istentisztelet Máté 13:3-9. 2016.01.20.szerda
Az Úrnak szüksége van rád + Fóti fúvósok Filemon Zsolt Istentisztelet Márk 11:1-11. 2013.03.24. délután
Pedig mi abban reménykedtünk... Gáncs Tamás Ökumenikus Imahét Heti ige: Lk.24:17-21 Alapi 2010.01.20. sz.
Háborúság az evangélium terjedéséért Háborúság az evangélium terjedéséért Istentisztelet Ap.Csel.17:1-14. 2012.10.14. délután
Isten állhatatos szeretete átformál Horváth Bertalan Ökumenikus Istentisztelet János 15:9-17. 2012.01.19. csütörtök.
Mi lesz a jutalmunk? Horváth Zsolt Istentisztelet Máté 19:16-30. 2015.05.10. délelőtt
Isten országának három tulajdonsága Ifj. Vas Ferenc Istentisztelet Zakariás 9:9-17. 2010.04.18. de.
Közelebb Krisztushoz:Az egyéni szükségleteink ifj.Kulcsár Tibor Istentisztelet Efezus 3:14-21. 2017.05.12.péntek
Közelebb Krisztushoz:Gyülekezeti 7x1-ek ifj.Kulcsár Tibor Istentisztelet Efezus 4:1-6. 2017.05.13.szombat
Közelebb Krisztushoz:Ami a gyülekezetet építi ifj.Kulcsár Tibor Istentisztelet Efezus 4:7-16. 2017.05.14.délelőtt
Közelebb Krisztushoz:Amire a világnak szüksége van ifj.Kulcsár Tibor Istentisztelet Efezus 4:17-24. 2017.05.14.délután
Isten követei vagyunk Isten követei vagyunk Istentisztelet 2Mózes 19:1-9. 2013.01.27. délelőtt
Alig hiszünk a csodákban Katona Béla Istentisztelet Máté 6:24-34. 2013.10.20. délelőtt
Milyen imádókat keres Isten? Katona Béla Istentisztelet János 4:20-24. 2013.10.20.délután
A gyermek Isten Kiss Illés Istentisztelet Lukács 2:41-52. 2014.05.25.délután
Szentlélek munkája az egyházban Kiss Illés Istentisztelet Ap. Csel. 2:1-13. 2014.06.08.délután
Harmonikus élet Kiss Illés Istentisztelet 2Mózes 23:1-8. 2014.01.19.délután
A készülődő megváltott idős ember Kiss Illés Istentisztelet Lukács 2:25-35. 2013.12.15.délután