Skip to main content

Depresszió? Van kiút?

Posted in

Depresszió, pánik, levertség... Sok embernél mindennapi fogalmak ezek. Sajnos gyakran szeretjük elhagyni magunkat és úgymond fürdeni az önsajnálatban, magányban, meg nem bocsátás keserűségében és még ki tudja hányféle olyan állapotban, melyekből van kiút... nem is akármilyen!
Íme néhány jótanács.

A LEVERTSÉG LEGYŐZÉSE

"Légy ... nyugodt, lelkem, mert jó volt hozzád az Úr!" (Zsoltárok 116:7 NIV)

Amikor nyomott a hangulatod, a motivációd alacsony és az Isten követésére irányuló vágyad eltűnt, a beszélgetéseid savanyúak lesznek, nem látod meg az áldásaidat, a lelkesedésed erőltetett, és a jövőt illető terveid homályban vannak. Mi ilyenkor a kiút? Találd meg a levertséged okát! A be nem vallott bűn olyan, mint egy kő a cipődben. Vesd ki! Sem vakáció, sem munkahely-, vagy kapcsolatváltás, sem semmilyen orvos nem gyógyít ki belőle. " ... a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől" (Ézsaiás 59:2)
A mohóság is vezethet depresszióhoz. Aháb király vágya Nábót szőlője után az egész családjára kihatással volt. "Kárt okoz saját házának a nyerészkedő" (Példabeszédek 15:27) Állandóan másokhoz hasonlítani magad szintén nyomasztó lehet. Csakúgy, mint a hibák keresése. "Aki vigyáz a szájára és a nyelvére, életét őrzi meg a nyomorúságtól." (Példabeszédek 21:23) Lehet ok a megbocsátani nem tudás. A fáradtság szintén egy fő ok. Az egyik amerikai elnök nem volt hajlandó a nap vége felé fontos döntéseket hozni, ragaszkodva ahhoz, hogy a kipihentség nélkülözhetetlen a jó ítélőképességhez. Bármilyen nagy volt a feladatuk, Jézus gyakran félrehívta a tanítványait pihenni. Tudta, hogy amikor a fáradtság bejön, a hit kimegy.
Tehát hogyan tudod legyőzni a levertséget?
a) imádság által! Oswald J. Smith azt mondta, hogy az élete legboldogabb pillanatai imádság és bibliaolvasás közben voltak. Úgy nevezte ezt, hogy "reggeli őrség". Azt is mondta, hogy a hangos imádkozás megőrzi őt a gondolatok elkalandozásától.
b) Isten igéje! Jeremiás azt mondta: "Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt" (Jeremiás 15: 16) A mindennapos imádság és Isten Igéjének olvasása olyan recept, ami meggyógyítja az érzelmeidet, és kiemel a depresszióból! Próbáld ki!

 

- - - részletesebben: - - -

További írások a depresszióról:

A pszichikai rendellenességek között a depresszió olyan gyakori, mint a közönséges megfázás, mivel egy forrás szerint mintegy 30-40 millió amerikai életét keseríti meg (Newsweek, 1987. május 4., 1987, 48-57 old.).

Ez a betgség túlságosan összetett ahhoz, hogy egy legyintéssel elintézzük. Gary Collins a Christian Counseling: A Comprehensive Guide (Keresztény tanácsadás: egy átfogó útmutató) (Dallas, Word Kiadó, 1988.) címû munkájában hét kategóriába sorolja a depresszió fõbb okait[1] és ezekbõl hatra kezelési útmutatást is nyújt. Mindegyik kategórián belül több megoldási utat mutat be. A problémát csak bonyolítja, hogy az emberek a depresszió szót használják csaknem minden lelkiállapot megjelölésére, egy focimeccs elvesztése miatt érzett csalódástól egészen az öngyilkosság gondolatáig.

A Biblia nem használja a "depresszió" szót, mégis szól olyan emberekrõl, akiket mi depressziósnak neveznénk. Depresszió elleni gyógyszerek pedig természetesen nem fordulnak elõ a Bibliában. Mégis találhatunk néhány általános alapelvet, melyet azoknak ajánlanánk, akik a depresszióval próbálnak megküzdeni:

Törekedj arra, hogy a depresszió okait szüntesd meg, ne csak a tüneteit.

A Szentírás a bûn vagy konfliktus számos olyan aspektusára rámutat, melyek befolyásolhatják érzelmeinket. A legtöbb pszichiáter egyetért abban, hogy a depresszió okai a tüneteknél sokkal mélyebben keresendõk. Ne pusztán a depresszió miatt aggódj; próbáld meg a többi fontos problémát is megtalálni.

Ismerd fel, hogy nem alapozhatod életedet az érzelmeidre.

A keresztények életüket az igazságra, nem pedig érzésekre építik. Pál Apostolnak a Filippibeliekhez írott levelében (Fil 4,1) arra buzdít minket, hogy örvendezzünk - akár tetszik, akár nem. Jakab pedig azt kéri, hogy "Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek" (Jak 1,2). Figyeljük meg, hogy Jakab nem azt mondja nekünk, hogy örömittasak legyünk, hanem azt, hogy gondoljunk úgy a helyzetünkre, mint olyanra, melyben örömünket lelhetjük.

Hit

Erõs hitre van szükségünk ahhoz, hogy érzéseink helyett az igazságban bízzunk. és ilyen értelemben a hit néhány esetben igenis elegendõ lehet a depresszió megoldásához. Biztos, hogy sokkal valósághûbb megközelítése az életnek az, ha saját érzéseink helyett Isten szavában bízunk.

Figyelj Isten tanácsára

Sok ember azonban úgy beszél a hitrõl, mint egy halvány reményrõl, hogy egyszer valahogy majd Isten segítségükre siet. Ez egy túlságosan is ködös felfogás ahhoz, hogy megbízható legyen. Sok ember, aki azt állítja, hogy hívõ, úgy hazardírozik egy egész életen át, hogy közben figyelmen kívül hagyja Istennek az egészséges életrõl szóló alapelveit. Ha elutasítjuk a Biblia tanácsait, akkor nem menekülhetünk meg a következményektõl, még akkor sem, ha hívõk vagyunk.

Kémiai kiegyensúlyozatlanság

Néhány esetben a depresszió a kémiai egyensúly felborulása is okozhatja. Ilyen esetben depresszió elleni gyógyszerek használata lehet a megoldás. Isten megengedte az emberiség számára, hogy elsajátítsa az orvostudományt, és néha õ maga is gyógyszereket használ a gyógyításhoz. Néhány esetben a depresszió olyan komoly, hogy - legalább is idõlegesen - gyógyszer használata szükséges ahhoz, hogy a beteg olyan állapotba kerüljön, melyben már képes a depresszión kívül más dolgokkal is foglalkozni. Tudomásom szerint nincs olyan rész a Bibliában, amely megtiltaná a gyógyszerek ilyen célra történõ használatát.

A problémák igazi gyökerei

Azonban a gyógyszerekkel nagyon körültekintõen kell bánnunk. Tulajdonképpen minden gyógyszernek van valamilyen mellékhatása. Az orvosság megszüntetheti a tüneteket úgy, hogy közben a probléma igazi gyökerei felett átsiklunk. Néhányan azért használnak depresszió elleni gyógyszereket, hogy ne kelljen megküzdeniük más megoldatlan problémákkal; hiszen könnyebb bevenni egy tablettát. Az általános szabály azonban az, hogy elsõként más módszerekhez forduljunk, kivéve ha a depresszió már annyira komoly, hogy a beteg kárt tehet magában vagy képtelennek tartja magát arra, hogy egyéb megoldást válasszon.

A depresszió egy nagyon összetett dolog, és az általa okozott problémák mindenképpen megérdemlik egy lelkipásztor vagy pszichiáter figyelmét.

[Írta: Dr. John Bechtle]

További tanácsok depresszióban szenvedõ keresztényeknek (David Seamands jóvoltából)

  1. Kerüld az egyedüllétet. Vedd rá magad, hogy menj emberek közé.

  2. Énekelj. A zene - Saul királyhoz hasonlóan - a te szíved is felemelheti Istenhez (1 Sámuel 16:14-23).

  3. Imádkozz és adj hálát. "Midenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra." (1Thessz 5,18).

  4. Szilárdan támaszkodj Isten Igéjének a hatalmára.

  5. Pihenj meg bizalommal Isten Szentlelkének jelenlétében. "Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az õ szabadításáért." (Zsolt 42,6).

(További részletek a Healing for Damaged Emotions címû kiváló könyvben.)

Forrás: http://www.christiananswers.net/hungarian/q-acb/acb-f001h.html