Skip to main content

mindenki

Hálaadó ünnepi versek

2020 őszén többek között ezekkel a gondolatokkal, versekkel akartuk kifejezni hálánkat  megtartó Istenünk felé, és szereztünk örömöt egymásnak.

 

Ficsor Győzőné ajándéka

 

 

Kotán Gézáné ajándéka

Túrmezei Erzsébet

HÁLA

Uram, a szívem háladalba fog:

Megköszönök Neked minden napot,

Melyen szereteted érezhetem,

Minden parányi fényt az életen,

Minden vigaszt sivatag-út alatt,

Minden mosolygó, meleg sugarat.

 

Vihart ígérők bár a holnapok,

Te vagy, aki a szívem biztatod!

Ha ma egy porszem terhet hordozok,

Talán Te holnap le is oldozod!

Hogy adjak hálát, hogy te szüntelen,

Amerre járok, ott vagy énvelem?

 

Minden kicsiny madárka énekét,

Minden bajt, mely Hozzád visz közelebb,

Minden nyugalmas percemet,

Tovasuhanó minden felleget,

Cseppecske boldogságot, örömöt

Ujjongó háladalban köszönök!

 

Minden egyes meleg tekintetet,

Minden egyes virághintő kezet,

Minden testvérszívet, felém verőt,

Közösen hívő, hordozó erőt:

Mindezt az üdvöt itt és odafönn

Köszönöm! Mindörökké köszönöm!

 

 

 

Rück Ádámné ajándéka

Haraszti Sándor

URAM, CSAK EGY VAGYOK…

 

Uram, csak egy vagyok a sok között,

Ki bár rongyos ruhába öltözött,

Vendégeid sorába híva lenni,

Királyi nagy menyegzodre menni,

Szegényen bár, de úgy szeretne!

Mégis talán, ha meglehetne...

 

Rongyos ruhámra félve, hogyha még

Tekintni olykor elfelejtenék,

Azért elottem mégis ott lebeg

Aranytermed, s a szívem úgy remeg!

Aranytermed, s az én ruhám, és

Ajkamra félve jön könyörgés:

 

Nem az elso helyre ülnék, Uram.

A meghívottak mellett boldogan

Húzódnék félre, félre, messzire:

A díszes asztalnak legvégire;

Szívem mélyén azért repesve!

Uram, talán ha meglehetne...

 

Uram, nem kellenének drága ételek:

Nem tennék úgy én, mint az emberek,

Akik jólétre jutnak: erre már

Kívánságuk felhokben egyre jár.

Ily ember morzsát is ehetne!

Uram, talán így meglehetne...

 

Uram, tudom, sok minden útban áll;

Azért szívem mégis remélve vár...

Kegyelmednek sugára végre tán

Dicson csillogva irányulna rám.

Boldoggá engem ez tehetne.

Uram, óh, bárcsak így lehetne...

 

 

Polányi Jánosné ajándéka

Túrmezei Erzsébet

KÖSZÖNÖM A TÖBBES SZÁMOT

 

Hozzátartozik életemhez

természetesen, észrevételen,

mint a levegő, ha belehelem.

Hányszor mondtam el, számát sem tudom.

De még sose köszöntem meg neked,

hogy így tanítottál rá, Mesterem,

mérhetetlen kincset hagyva ránk:

"Ti így imádkozzatok: Mi Atyánk!"

 

Köszönöm, Uram, ezt a többesszámot!

Köszönöm, hogy önző szívem kitárod.

Minden nap milliók kenyerét kérem,

és az enyémet millió testvérem.

A bocsánatot és a szabadítást,

oltalmat millióknak kérhetem,

s milliók kérik minden nap nekem.

 

Soha nem lehetek elhagyott, árva,

nem maradhatok önmagamba zárva,

hiszen az imádságok imádsága

milliókat ölel össze velem.

Tágul a tér, tárul a végtelen,

és szűk szívembe fér egész világod.

 

Köszönöm neked

ezt a csodatévő többesszámot,

megváltó Istenem!

 

 

Révész Károlyné ajándéka

Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy Te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségemért. Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem: több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent-tudás látszatától és a mindent-jobban-tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiábavalóság nyomasztó érzésétől. Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam a feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását. Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről odaát. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat és adj alázatot, hogy belássam, hogy egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam a szereteted melegét. Uram, maradj az, aki mindig is voltál: a megbocsátó Édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönet-mondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam a dicséretedet. Tartsd meg és növeld a hitemet. Szólj Uram, még hallja a Te szolgád! Szent II. János Pál pápa imája

HEGYI ANDRÁS Látás, belátás, vagy valami titok?

Posted in

Hegyi András írása

Címlap » LELKIPÁSZTOR BEIKTATÁS DUNAHARASZTIBAN

Posted in

Ünnepi istentiszteletre érkeztek a gyülekezet tagjai és vendégeik a Dunaharaszti Baptista Gyülekezet imaházába 2020. szeptember 12-én, meleg, napfényes délutánon.

 Nemeshegyi Zoltán, ügyvezető lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket, majd imádsággal kezdte meg az összejövetelt. „Adj új erőt Urunk, Ó nyújtsd ki szent kezed…” – énekelték a megjelentek különleges formában: a COVID-19 koronavírus miatti esetleges fertőzések megelőzése érdekében egészségügyi maszkokban, mégis buzgón, fohászkodó szívvel. Ezt követően Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke üdvözölte a jelenlévőket, és felolvasta a 84. Zsoltárt. Igehirdetésében megfogalmazta az Istennel együtt töltött idő nagyszerűségét és áldásait, majd hangsúlyozta annak fontosságát, hogy Isten erejének jelenléte minden helyzetben megnyugtató áldás lehet a szolgálatot végzők számára. Igei üzenete után következett Papp János testvér kérdéseire adott válaszként az új lelkipásztor, illetve a meghívó gyülekezet fogadalomtétele, melyben kölcsönösen vállalták az Úr akaratából, iránta érzett felelősségteljes szeretetből a közös együttmunkálkodást. A beiktatási szolgálatot elnök testvérünk áldáskérő imával zárta.

Plank József, a gyülekezet előző lelkipásztora egészségi állapota miatt nem tudott részt venni az összejövetelen. Így üdvözlő, és egyben búcsúzó levelének felolvasása után a szószéki Bibliát  az ügyvezető lelkész adta át az újonnan beiktatott lelkipásztornak.

A köszöntések sorát Tisza Attila előző szolgálati helyének, a Miskolc Belvárosi Baptista Gyülekezetnek képviselője, Balog Árpád nyitotta meg. A Dunaharaszti Baptista Gyülekezet nevében Surányi Pál üdvözölte új lelkipásztorukat, majd a nőtestvérek szeretetét kifejezve Dr. Surányiné Nemes Gyöngyi köszöntötte Tiszáné Gneth Gabriellát. A helyi gyülekezet kamarakórusa kedveskedett énekkel, szolgálatukat az egyházkerület elnöke Ujvári Ferenc levelének ismertetése követte. Varga Boldizsár, a közösség korábbi lelkipásztora bizonyságtételében felidézte az elmúlt évtizedek fontos történéseit, mérföldköveit. Az egyházkerület gyülekezeteinek lelkipásztor képviselői, Paróczi Zsolt szigetszentmiklósi, Sinkovicz Sándor csepeli, Matuz József monori, Papp József Barnabás ócsai, Dr. Kovács Géza János és Gergely Tamás dunaharaszti gyülekezet képviseletében fogalmazták meg szolgatársi jókívánságaikat.

Színesítette együttlétünket a pengetős zenekar szolgálata, melyet a helyi testvéregyházak lelkészeinek üdvözlése előtt hallhattunk. Láng András római katolikus kanonok és Varsányi Ferenc evangélikus lelkész derűt, bizalmat árasztó szavai épp úgy bátorítást jelentettek, mint Faragó Csaba református lelkész köszöntő levele. A pengetős zenekar közreműködését követően a beiktatott lelkipásztor összefoglaló bizonyságtételében azt hangsúlyozta: őszinte vágya és törekvése, hogy igehirdetői és pásztori szolgálatának fókuszába leginkább a megfeszített Jézus Krisztus legyen. Urunk áldozata és szenvedése nem csak bűneinkre, hibáinkra emlékeztet, hanem feltámadásának titokzatos, üdvözítő csodájára egyaránt. Két keresztyén ihletésű ének után, melyet a Bluegrass Zenekar feldolgozásában és előadásában hallgathattunk, Varga Boldizsár hálaadó imájával zártuk együttlétünket. Közösségi üdvözléseket követően Szentlélek erejéből merítve közösen énekeltük: „Zengd Jézus nevét, zengd világ…”, úgy indulva útjainkra megújult szívvel, akarattal. ( Fotók: KabKa)

 Tisza Attila

beikt-2020.09.12-_doku_2.jpg

BICIKLITÚRA GYEREKEKNEK A SOROKSÁRI TÜNDÉRKERTBE

Posted in
Biciklitúra a Tündérkertbe

Szeretettel hívjuk a gyerekeket június 29-én, hétfőn 14 órára a Dunaharaszti Baptista Imaházba (Dunaharaszti, Damjanich u.

Bemerítés

Bemerítés

Bemerítés

Bemerítés

Bemerítés

Bemerítés

Ovis tábor 2016

Ovis tábor 2016

Ovis tábor 2016

Ovis tábor 2016

Ovis tábor 2016

Ovis tábor 2016
Tartalom átvétel